Získajte doktorát - PaedDr.
Prihláste sa na rigorózne konanie
viac info tu >>
Nový študijný program

MBA - MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
1- ročné externé štúdium pre manažérov


viac info na tel. č. 0905 250 818


Stránky vytvoril Pastel
Vysoká škola DTI
Informačno konzultačné stredisko Sečovce


Učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy

Externé bakalárske štúdium

Učiteľstvo  praktickej prípravy v ekonomických predmetoch
Externé magisterské štúdium

Manažment
Externé bakalárske a magisterské štúdium

Rigorózne konanie

Kontinuálne vzdelávanie a atestácie


Profil a uplatnenie absolventov