Stránky vytvoril Pastel
Prijímacie konanie

Podmienky prijatia uchádzačov na štúdium:

Základnou podmienkou prijatia na štúdium podľa §56 ods. 2 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách je absolvovanie prvého stupňa vysokoškolského štúdia. Na štúdium budú prijatí uchádzači bez prijímacích skúšok.

Prijímacie konanie:
Prijímacie konanie začína dňom podania písomnej prihlášky.

Termín podania prihlášky: priebežne sa informujte

Poplatok za podanie prihlášky: bez poplatku.
Prihlášku si môžete stiahnúť tu: prihláška na štúdium MBA

Prihlášku zasiela uchádzač na adresu:
Vysoká škola DTI
Sládkovičova 533/20
Dubnica nad Váhom
018 41
Finančné podmienky profesijného vzdelávania MBA, viac info na tel. čísle 0905 250 818